CBF-Erkenning en ANBI

CBF-Erkenning

EpilepsieNL is een erkend goed doel door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Deze erkenning wordt door het CBF toegekend aan goede doelen die voldoen aan strenge eisen op het gebied van transparantie, toezicht en maatschappelijke impact. Alleen goede doelen die aan de eisen van het CBF voldoen, mogen het CBF-logo gebruiken op onder andere collectebussen en briefpapier. Meer informatie over het CBF-erkenningsregeling vindt u op www.cbf.nl.

Sinds 2019 maakt het CBF erkenningspaspoorten van erkende goede doelen. Het erkenningspaspoort van EpilepsieNL is hier te downloaden. 

 

Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI)

EpilepsieNL is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor instellingen die zijn aangewezen als ANBI gelden speciale fiscale voordelen bij schenken, erven en giften. Zo is het EpilepsieNL vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gift komt daardoor volledig ten goede aan de epilepsiebestrijding. Donateurs kunnen giften aan een ANBI aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, binnen de daarvoor geldende regels.

Een instelling wordt alleen aangewezen als ANBI als zij zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Daarnaast moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer informatie over onze ANBI-status vind je op onze website